ما در هنرستانی، مخالف محدودسازی اینترنت هستیم! مخالفت کنید!

ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه از طریق Queues‏

دیدگاه‌ها

برای ثبت دیدگاه ارزشمندتان لطفاً ابتدا وارد شوید.ورود