ما در هنرستانی، مخالف محدودسازی اینترنت هستیم! مخالفت کنید!

قطعی مکرر در اتصال به اینترنت

دیدگاه‌ها

برای ثبت دیدگاه ارزشمندتان لطفاً ابتدا وارد شوید.ورود