ما در هنرستانی، مخالف محدودسازی اینترنت هستیم! مخالفت کنید!

تنظیمات پیشرفته و فیلترینگ در scope

دیدگاه‌ها

برای ثبت دیدگاه ارزشمندتان لطفاً ابتدا وارد شوید.ورود