درباره‌ی کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای

کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای کتاب گروه برق و رایانه شاخه صنعت فنی و حرفه‌ای است. این کتاب بین رشته‌های الکتروتکنیک، الکترونیک، الکترونیک و مخابرات دریایی و شبکه و نرم‌افزار رایانه مشترک است و در پایه دهم به صورت 4 ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی مفاهیم ترسیم با دست آزاد، تجزیه و تحلیل نما و حجم، ترسیم سه‌نما و حجم، ترسیم با رایانه و نقشه‌کشی رایانه‌ای است.

کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هرکدام توضیح می‌دهیم.

 1. ترسیم با دست آزاد
 2. تجزیه و تحلیل نما و حجم
 3. ترسیم سه‌نما و حجم
 4. ترسیم با رایانه
 5. نقشه‌کشی رایانه‌ای

پودمان اول: ترسیم با دست آزاد

ترسیم از دیرباز، یاری‌دهنده نمایش و ارائه ایده‌های ذهنی بشر و به‌خصوص طراحان بوده است. ترسیم‌های باقیمانده از پیشینیان، بخشی از فرهنگ ماندگار و میراث هر ملت است. وظیفه متخصصین و طراحان آینده آن است که این مهارت را به‌خوبی فراگیرند و بر توانایی ارائه انگاره‌های ذهنی خود، برای ایجاد ارتباط با دیگر متخصصان و عرصه‌های دیگر صنعتی بیفزایند. این مهارت را با فنون و روش‌های اصولی و استاندارد می‌توان با سرعت و لذت بسیار آموخت. مهارت‌های این پودمان می‌تواند یاور بسیار خوبی برای حل تمرین‌ها در پودمان‌های بعد باشد.

شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید:

 • شایستگی به‌کارگیری ابزار ترسیم
 • اجرای فنون ترسیمی
10301 - تاریخچه نقشه‌کشی
10302 - خطوط استاندارد ترسیمی
10303 - معرفی ابزار و لوازم نقشه‌کشی
10304 - ترسیم دست آزاد خطوط
10305 - ترسیم دست آزاد حجم
10306 - ترسیم دست آزاد دایره

پودمان دوم: تجزیه و تحلیل نما و حجم

قطعات و لوازم ساخته شده پیرامون ما در نگاهی هندسی از حجم‌های ساده‌تری تشکیل شده‌اند. توانایی تجزیه و تحلیل حجم‌ها علاوه بر ایجاد شناخت و دید بهتر، راهگشای روش‌های مفیدتری برای ساخت آن‌ها است. مهارت‌های تجسمی با تجزیه و تحلیل حجم‌ها از طریق ترسیم و شناخت اجزای سازندۀ آن‌ها ممکن است. هنرجویان باید این توانایی را به‌عنوان یکی از مهارت‌های لازم در ترسیم و تجسم اشیاء و قطعات، فراگیرند. توانایی تجزیه و تحلیل احجام در پی انجام تمرین‌های مستمر این پودمان به دست خواهد آمد.

شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید:

 • تجزیه و تحلیل تصویر مجسم
 • تعیین نماهای روبرو ، جانبی و بالا
10307 - اجزای ترسیم
10308 - صفحات اصلی تصویر
10310 - نما و نماگیری
10311 - ترسیم خطوط کمکی
10312 - مختصات اصلی
10313 - رنگ‌آمیزی
10314 - مختصات در سه‌نما
10315 - نماگیری از حجم
10316 - ترسیم سه‌نما از روی حجم
10317 - ترسیم حجم از روی سه‌نما
10318 - ترسیم سه‌نما با مختصات

پودمان سوم: ترسیم سه‌نما و حجم

برای معرفی و ساخت قطعات و لوازم باید آن‌ها را در نماهای استاندارد ارائه کرد تا برداشت واحدی از آن‌ها در نظر هر بیننده متخصص پدید آید. هنرجویان برای ایجاد ارتباط و معرفی استاندارد قطعات باید قواعد و اصول ترسیم سه‌نما و تصاویر مجسم را فراگیرند تا بتوانند تجسم استانداردی از حجم‌ها و قطعه‌ها داشته باشند. مهارت ترسیم سه‌نما و تصاویر مجسم از طریق تمرین‌ها و فعالیت‌های گام‌به‌گام این پودمان فراگرفته خواهد شد.

شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید:

 • نماگیری از حجم‌ها
 • تعیین موقعیت اجزای تصویر روی احجام
10319 - فرجه و تسطیح
10320 - خط ندید
10321 - رنگ‌آمیزی
10322 - شماره‌گذاری و رنگ‌آمیزی احجام
10323 - کاربرد خط 45 درجه
10324 - سه‌نما از روی مدل
10325 - تکمیل سه‌نما
10326 - رنگ‌آمیزی و نماگیری
10327 - رنگ‌آمیزی سطوح شیب‌دار
10328 - سطوح شیب‌دار
10329 - تجزیه و شماره‌گذاری سطوح
10330 - ترسیم کاوالیر از روی سه‌نما
10331 - ترسیم تصویر مجسم کاوالیر
10332 - ترسیم احجام شیبدار
10333 - ترسیم احجام ایزومتریک

پودمان چهارم: ترسیم با رایانه

مزیت‌های استفاده از رایانه در فعالیت‌های روزمره غیرقابل انکار است؛ دقت، سرعت عمل، اصلاح‌پذیری و دسترسی آسان رایانه‌ها قابلیت‌هایی است که می‌توان در مهارت‌های فنی به‌خصوص نقشه‌کشی به خدمت گرفت تا بر کیفیت نتایج کار افزوده شود. متخصصان و طراحان آینده، باید مهارت طراحی به کمک رایانه را به‌عنوان یکی از مهارت‌های پایه مهندسی بیاموزند. فعالیت‌ها و تمرین‌های پی‌درپی این پودمان به‌سادگی و سرعت می‌تواند مهارت ترسیم به کمک رایانه را برای هنرجویان فراهم کند.

شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید:

 • راه‌اندازی نرم‌افزار
 • ترسیم در محیط نرم‌افزار
10334 - مراحل نصب نرم‌افزار اتوکد
10335 - معرفی محیط نرم‌افزار اتوکد
10336-1 - ارگونومی کار با رایانه - بخش اول
10336-2 - ارگونومی کار با رایانه - بخش دوم
10337 - معرفی ابزارهای نمایش

پودمان پنجم: نقشه‌کشی رایانه‌ای

نقشه‌های صنعتی ترسیم شده با رایانه به‌عنوان اسنادی قابل اتکا و اطمینان، باید از یک‌سو تحت فرایند کنترل کیفیت قرار گیرند و از سوی دیگر مراحلی را به‌عنوان آماده‌سازی ارائه طی کنند. این مراحل به‌دقت نقشه‌ها کمک می‌کند و آن‌ها را قابل فهم‌تر می‌سازد. اندازه‌گذاری، تعیین ضخامت خطوط، رنگ‌آمیزی و افزودن جدول توضیحات می‌تواند یک ترسیم ساده را به یک نقشه قابل استفاده و حرف‌های در صنعت تبدیل کند. هنرجویان مهارت آماده‌سازی نقشه‌ها و همچنین گرفتن خروجی را طی این پودمان فراخواهند گرفت.

شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید:

 • کنترل کیفیت و آماده‌سازی نقشه
 • چاپ نقشه نهایی
10338 - استفاده از پنجره نوشتن چندخطی
10339 - استفاده از پنجره ویرایش اندازه
10340 - چاپ نقشه