وبلاگ

فیلم‌های کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای
فیلم‌های کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای

درباره‌ی کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای کتاب گروه برق و رایانه شاخه صنعت فنی و حرفه‌ای است. این کتاب بین رشته‌های الکتروتکنیک، الکترونیک، الکترونیک و مخابرات دریایی و شبکه و نرم‌افزار رایانه مشترک است و در پایه دهم به صورت 4 ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی مفاهیم ترسیم با دست آزاد، تجزیه و تحلیل نما و حجم، ترسیم سه‌نما و حجم، ترسیم با رایانه و نقشه‌کشی رایانه‌ای است. کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هرکدام توضیح می‌دهیم. ترسیم با دست آزاد تجزیه و تحلیل نما و حجم ترسیم سه‌نما و حجم ترسیم با رایانه نقشه‌کشی رایانه‌ای پودمان اول: ترسیم با دست آزاد ترسیم از دیرباز، یاری‌دهنده نمایش و ارائه ایده‌های ذهنی بشر و به‌خصوص طراحان بوده است. ترسیم‌های باقیمانده از پیشینیان، بخشی از فرهنگ ماندگار و میراث هر ملت است. وظیفه متخصصین و طراحان آینده آن است که این مهارت را به‌خوبی فراگیرند و بر توانایی ارائه انگاره‌های ذهنی خود، برای ایجاد ارتباط با دیگر متخصصان و عرصه‌های دیگر صنعتی بیفزایند. این مهارت را با فنون و روش‌های اصولی و استاندارد می‌توان با سرعت و لذت بسیار آموخت. مهارت‌های این پودمان می‌تواند یاور بسیار خوبی برای حل تمرین‌ها در پودمان‌های بعد باشد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: شایستگی به‌کارگیری ابزار ترسیم اجرای فنون ترسیمی [video-box slug="10301"] [/video-box] [video-box slug="10302"] [/video-box] [video-box slug="10303"] [/video-box] [video-box slug="10304"] [/video-box] [video-box slug="10305"] [/video-box] [video-box slug="10306"] [/video-box] پودمان دوم: تجزیه و تحلیل نما و حجم قطعات و لوازم ساخته شده پیرامون ما در نگاهی هندسی از حجم‌های ساده‌تری تشکیل شده‌اند. توانایی تجزیه و تحلیل حجم‌ها علاوه بر ایجاد شناخت و دید بهتر، راهگشای روش‌های مفیدتری برای ساخت آن‌ها است. مهارت‌های تجسمی با تجزیه و تحلیل حجم‌ها از طریق ترسیم و شناخت اجزای سازندۀ آن‌ها ممکن است. هنرجویان باید این توانایی را به‌عنوان یکی از مهارت‌های لازم در ترسیم و تجسم اشیاء و قطعات، فراگیرند. توانایی تجزیه و تحلیل احجام در پی انجام تمرین‌های مستمر این پودمان به دست خواهد آمد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تجزیه و تحلیل تصویر مجسم تعیین نماهای روبرو ، جانبی و بالا [video-box slug="10307"] [/video-box] [video-box slug="10308"] [/video-box] [video-box slug="10309"] [/video-box] [video-box slug="10310"] [/video-box] [video-box slug="10311"] [/video-box] [video-box slug="10312"] [/video-box] [video-box slug="10313"] [/video-box] [video-box slug="10314"] [/video-box] [video-box slug="10315"] [/video-box] [video-box slug="10316"] [/video-box] [video-box slug="10317"] [/video-box] [video-box slug="10318"] [/video-box] پودمان سوم: ترسیم سه‌نما و حجم برای معرفی و ساخت قطعات و لوازم باید آن‌ها را در نماهای استاندارد ارائه کرد تا برداشت واحدی از آن‌ها در نظر هر بیننده متخصص پدید آید. هنرجویان برای ایجاد ارتباط و معرفی استاندارد قطعات باید قواعد و اصول ترسیم سه‌نما و تصاویر مجسم را فراگیرند تا بتوانند تجسم استانداردی از حجم‌ها و قطعه‌ها داشته باشند. مهارت ترسیم سه‌نما و تصاویر مجسم از طریق تمرین‌ها و فعالیت‌های گام‌به‌گام این پودمان فراگرفته خواهد شد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: نماگیری از حجم‌ها تعیین موقعیت اجزای تصویر روی احجام [video-box slug="10319"] [/video-box] [video-box slug="10320"] [/video-box] [video-box slug="10321"] [/video-box] [video-box slug="10322"] [/video-box] [video-box slug="10323"] [/video-box] [video-box slug="10324"] [/video-box] [video-box slug="10325"] [/video-box] [video-box slug="10326"] [/video-box] [video-box slug="10327"] [/video-box] [video-box slug="10328"] [/video-box] [video-box slug="10329"] [/video-box] [video-box slug="10330"] [/video-box] [video-box slug="10331"] [/video-box] [video-box slug="10332"] [/video-box] [video-box slug="10333"] [/video-box] پودمان چهارم: ترسیم با رایانه مزیت‌های استفاده از رایانه در فعالیت‌های روزمره غیرقابل انکار است؛ دقت، سرعت عمل، اصلاح‌پذیری و دسترسی آسان رایانه‌ها قابلیت‌هایی است که می‌توان در مهارت‌های فنی به‌خصوص نقشه‌کشی به خدمت گرفت تا بر کیفیت نتایج کار افزوده شود. متخصصان و طراحان آینده، باید مهارت طراحی به کمک رایانه را به‌عنوان یکی از مهارت‌های پایه مهندسی بیاموزند. فعالیت‌ها و تمرین‌های پی‌درپی این پودمان به‌سادگی و سرعت می‌تواند مهارت ترسیم به کمک رایانه را برای هنرجویان فراهم کند. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: راه‌اندازی نرم‌افزار ترسیم در محیط نرم‌افزار [video-box slug="10334"] [/video-box] [video-box slug="10335"] [/video-box] [video-box slug="10336-1"] [/video-box] [video-box slug="10336-2"] [/video-box] [video-box slug="10337"] [/video-box] پودمان پنجم: نقشه‌کشی رایانه‌ای نقشه‌های صنعتی ترسیم شده با رایانه به‌عنوان اسنادی قابل اتکا و اطمینان، باید از یک‌سو تحت فرایند کنترل کیفیت قرار گیرند و از سوی دیگر مراحلی را به‌عنوان آماده‌سازی ارائه طی کنند. این مراحل به‌دقت نقشه‌ها کمک می‌کند و آن‌ها را قابل فهم‌تر می‌سازد. اندازه‌گذاری، تعیین ضخامت خطوط، رنگ‌آمیزی و افزودن جدول توضیحات می‌تواند یک ترسیم ساده را به یک نقشه قابل استفاده و حرف‌های در صنعت تبدیل کند. هنرجویان مهارت آماده‌سازی نقشه‌ها و همچنین گرفتن خروجی را طی این پودمان فراخواهند گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کنترل کیفیت و آماده‌سازی نقشه چاپ نقشه نهایی [video-box slug="10338"] [/video-box] [video-box slug="10339"] [/video-box] [video-box slug="10340"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار
فیلم‌های کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار

درباره‌ی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار هشتمین کتاب تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه دوازدهم و به صورت 8 ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی مفاهیم نصب تجهیزات شبکه، راه‌اندازی شبکه، پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم، مدیریت متمرکز منابع شبکه و عیب‌یابی شبکه می‌باشد. کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هرکدام توضیح می‌دهیم. نصب تجهیزات شبکه راه‌اندازی شبکه پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم مدیریت متمرکز منابع شبکه عیب‌یابی شبکه پودمان اول: نصب تجهیزات شبکه شبکه‌های رایانه‌ای امروزه بستر و پایه مبادله اطلاعات حجیم در دنیای کار و کسب و آموزش و صنعت است. وجود شبکه‌های رایانه‌ای سبب سرعت مبادلات داده‌ها و اشتراک منابع اطلاعاتی و سخت‌افزاری می‌شود که تأثیر زیادی در کاهش هزینه‌ها و مدیریت زمان دارد. رقابت در خدمات کار و کسب‌های مبتنی بر فناوری، ارتباط مستقیم با تجهیزات و نحوه پیاده سازی، ویژگی‌ها و نوع خدمات شبکه‌های رایانه‌ای دارد. انتخاب معماری مناسب شبکه و دستگاه‌های مورد نیاز راه‌اندازی شبکه مانند کابل، رک، سوییچ و مودم براساس نیازسنجی محیط کار و کسب و طراحی مناسب براساس نقشه استاندارد و پشتیبانی شبکه و تجهیزات آن براساس قراردادهای کاری برای جلب رضایت مشتریان از دیگر عوامل مهم توسعه شبکه است. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود مفاهیم اساسی شبکه و توپولوژی ستاره‌ای را فراگرفته، ضمن آشنایی با کار با تجهیزات شبکه مانند انواع کابل و رک و سوییچ و مودم بتوانند براساس پلان شبکه، آن را پیاده سازی کنند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: نصب تجهیزات شبکه [video-box slug="12101"] [/video-box] [video-box slug="12102"] [/video-box] [video-box slug="12103"] [/video-box] [video-box slug="12104"] [/video-box] [video-box slug="12105"] [/video-box] [video-box slug="12106"] [/video-box] پودمان دوم: راه‌اندازی شبکه حجم زیاد مبادله داده‌های تحت شبکه در شرکت‌ها و سازمان‌ها، مدیریت، نگهداری و پشتیبانی آن‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین باید برای امنیت و کاهش هزینه‌های دسترسی به داده‌ها راهکارهای مناسب صورت بگیرد. برای این منظور از روش‌های استاندارد مدیریت ارتباطات رایانه‌ای برای تبادل و پردازش داده‌ها استفاده می‌شود و با نظارت بر روش اتصال رایانه‌ها به یکدیگر و برقراری ارتباط امن بین آن‌ها می‌توان علاوه بر مدیریت داده‌ها، دسترسی کاربران مختلف را مدیریت کرد. در سیستم عامل ویندوز امکانات عمومی برای اشتراک داده‌ها و مجوز دسترسی تعبیه شده است و مدیران شبکه با انجام تنظیمات در محیط این سیستم عامل ارتباط بین رایانه‌هایی را که به وسیله سخت‌افزار شبکه به یکدیگر متصل شده‌اند، نظارت می‌کنند و با استفاده از ویژگی‌های نرم‌افزاری مانند اشتراک گذاری داده‌ها و تنظیم مجوزها، داده‌ها را با حفظ امنیت آن‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این پودمان در دو واحد یادگیری هنرجو با اتکا به دانش و مهارت قادر خواهد بود تنظیمات و پیکربندی شبکه، مدیریت اشتراک گذاری داده‌ها و نحوه دسترسی و اعمال مجوز روی داده‌ها را در سیستم‌عامل ویندوز انجام دهد و سرویس‌های DHCP و DNS را در سیستم‌عامل سرور راه‌اندازی کند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: راه‌اندازی شبکۀ گروه کاری کار با سیستم‌عامل سرویس‌دهندۀ شبکه [video-box slug="12107"] [/video-box] [video-box slug="12108"] [/video-box] [video-box slug="12109"] [/video-box] [video-box slug="12110"] [/video-box] [video-box slug="12111"] [/video-box] [video-box slug="12112"] [/video-box] [video-box slug="12113"] [/video-box] پودمان سوم: پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم فناوری شبکه‌های بی‌سیم، با استفاده از انتقال داده‌ها به وسیله امواج رادیویی، در ساده‌ترین صورت، به تجهیزات سخت‌افزاری امکان می‌دهد تا بدون استفاده از محیط انتقال سیمی، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. و قابلیت جابه‌جایی بالایی را دارا هستند. بنابراین این نوع شبکه‌ها محدودیت‌های مکانی جهت جابه‌جایی و مشکلات شبکه‌های سیمی را ندارند و توسعه و انعطاف قابل قبولی در فضای کار و کسب و دنیای تبادل داده‌ها دارند. شبکه بی‌سیم بازه وسیعی از کاربردها را داراست به طوری که استفاد از این نوع شبکه به شدت در حال گسترش است و تأثیر زیادی روی فناوری رایانه‌های قابل حمل و تلفن‌های هوشمند دارد. در این پودمان هنرجو با اتکا به دانش و مهارت قادر خواهد بود ضمن آشنایی با مودم ADSL و انواع تجهیزات شبکه‌های بی‌سیم مانند کارت شبکه، AP، آنتن و ویژگی‌های آن‌ها، تنظیمات شبکه بی‌سیم را انجام داده و پیکربندی کند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم [video-box slug="12114"] [/video-box] [video-box slug="12115"] [/video-box] [video-box slug="12116"] [/video-box] [video-box slug="12117"] [/video-box] پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه با اتصال رایانه‌ها به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آن‌ها می توان علاوه بر مدیریت منابع شبکه، دسترسی سریع‌تری را برای کاربران مهیا کرد. اما از آنجایی که داده‌ها روی رایانه‌های مختلف در شبکه قرار دارند و کاربران نیز برای کار با آنها باید از رایانه‌های مختلف استفاده کنند، مدیریت آن‌ها کمی دشوار به نظر می رسد. با افزایش تعداد کاربران و رایانه‌ها نگرانی برای امنیت افزایش یافته است. برای این منظور سیستم‌عامل‌های سرویس‌دهنده، طراحی شدند تا علاوه بر قابلیت‌های متداول شبکه مانند اشتراک داده‌ها و مجوز دسترسی، امکان مدیریت متمرکز داده‌ها و کاربران را برای مدیران مهیا کنند. سیستم‌عامل‌های سرویس دهنده با داشتن قابلیت‌هایی که به آنها سرویس می‌گویند، مشخصات کاربران را در بانک اطلاعاتی به نام Active Directory به صورت متمرکز جمع‌آوری و مدیریت می‌کنند و یا داده‌ها را در یک فضای نامی مشترک برای همه سرویس‌دهنده‌های پرونده، به اشتراک می‌گذارند. در این پودمان هنرجو با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهد بود نصب و پیکربندی سرویس‌های ADDS، پرونده و چاپگر را به همراه تنظیم سیاست روی منابع در محیط ویندوز سرور انجام دهد. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: مدیریت متمرکز منابع شبکه [video-box slug="12118"] [/video-box] [video-box slug="12119"] [/video-box] [video-box slug="12120"] [/video-box] [video-box slug="12121"] [/video-box] [video-box slug="12122"] [/video-box] پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه‌افزارها عیب‌یابی شبکه‌های رایانه‌ای که شامل تشخیص و تعیین نوع مشکل و رفع آن می‌شود بر عهده متخصصین شبکه است. منشأ این عیب می‌تواند نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، عدم تطابق تجهیزات، ناهماهنگی بین اجرا و یا تنظیمات نادرست باشد. وجود یا بروز عیب و خطا در شبکه رایانه ای یا کارکرد نامناسب آن می‌تواند هزینه‌های گزافی را به دنبال داشته باشد. یک روش برای کاهش مشکلات احتمالی و غیرقابل پیش‌بینی در شبکه‌های رایانه‌ای شبیه‌سازی شبکه است. شبیه‌سازی یکی از روش‌های مدل‌سازی است که برای انجام ارزیابی کارایی و مطالعه روی شبکه‌های رایانه‌ای استفاده می‌شود. تحلیل رفتار شبکه با استفاده از شبیه‌سازها سبب می‌شود قبل از پیاده‌سازی نهایی شبکه با صرفه جویی در امکانات فیزیکی و مدیریت زمان، چالش‌ها و موانع به وجود آمده در محیط شبکه بر اساس استانداردهای معتبر بررسی شده و نسبت به رفع آن اقدام کرد. نرم‌افزارهای مختلف شبیه ساز شبکه وجود دارد که بر اساس ویژگی های خود به کار گرفته می‌شوند. رابط گرافیکی محیط نرم‌افزار برای کاربران امکان مدیریت ترافیک و عیب‌یابی شبکه را فراهم می‌کند. در این پودمان هنرجو قادر خواهد بود با اتکا بر دانش و مهارت، در دو واحد یادگیری ضمن آشنایی با محیط و ابزارهای نرم‌افزار شبیه‌ساز شبکه، انواع شبکه‌های سیمی و بی‌سیم را طراحی کند و همچنین با استفاده از ابزارها و الگوریتم‌های عیب‌یابی شبکه، اشکالات رایج را برطرف کرده و مدیریت از راه دور رایانه را تحت شبکه انجام دهد. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: شبیه‌سازی شبکه عیب‌یابی شبکه [video-box slug="12123"] [/video-box] [video-box slug="12124"] [/video-box] [video-box slug="12125"] [/video-box] [video-box slug="12126"] [/video-box] [video-box slug="12127"] [/video-box] [video-box slug="12128"] [/video-box] [video-box slug="12129"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
فیلم‌های کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

درباره‌ی کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه هفتمین کتاب تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه دوازدهم و به صورت 8 ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی مفاهیم ایجاد کار و کسب الکترونیکی، توسعه کار و کسب الکترونیکی، راه‌اندازی مسیریاب، تنظیمات امنیت شبکه و نصب و راه‌اندازی شبکه‌افزارها می‌باشد. کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هرکدام توضیح می‌دهیم. ایجاد کار و کسب الکترونیکی توسعه کار و کسب الکترونیکی راه‌اندازی مسیریاب تنظیمات امنیت شبکه نصب و راه‌اندازی شبکه‌افزارها پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی ایدە‌ی کاروکسب نوین همیشه به معنای خلق ناگهانی الگوی خلاق و بدیع نیست بلکه می‌توان با مطالعە‌ی الگوی کاروکسب‌های موجود، به تقویت یا اصلاح آن‌ها پرداخت و با نوآوری، نیازسنجی و تعیین راهبرد کاروکسب جدیدی راه‌اندازی کرد. برای این کار بوم مدل کاروکسب ابزار قدرتمندی است که امکان ایده‌پردازی در منابع مالی، ارزش پیشنهادی، مشتری و کانال توزیع را می‌دهد و همچنین استفاده از ابزارهای دیجیتالی در تحلیل الگوی کاروکسب، رضایت مشتری و سرعت خدمات الکترونیکی تأثیر بسزایی دارد. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود با شناخت اجزا و تدوین بوم کاروکسب ضمن شناسایی ابعاد و انواع مدل‌های تجارت الکترونیک از فنون ایده‌پردازی و ترکیب و سازگار کردن ایده‌ها استفاده کنند و پس از تدوین پرسونا و نقشه سفر مشتری با طراحی کمینه محصول پذیرفتنی در مرحله MVP و مدیریت آن، الگویی از کاروکسب را پیاده‌سازی کرده، با انتخاب نام دامنه و میزبان و زیرساخت مناسب فناوری آن را به مرحله اجرا برسانند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: ایجاد کار و کسب الکترونیکی [video-box slug="12201"] [/video-box] [video-box slug="12202"] [/video-box] [video-box slug="12203"] [/video-box] [video-box slug="12204"] [/video-box] [video-box slug="12205"] [/video-box] [video-box slug="12206"] [/video-box] [video-box slug="12207"] [/video-box] [video-box slug="12208"] [/video-box] پودمان دوم: توسعه کار و کسب الکترونیکی گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و فضای مجازی انقلابی در حوزه کاروکسب از جمله خرده‌فروشی ایجاد کرده است، به‌طوری که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی موانعی مانند محدودیت‌های جغرافیایی را می‌توان رفع کرد. همچنین کاهش هزینه‌ها و جذب مشتری بهتر صورت می‌گیرد. سیستم مدیریت محتوای وب با قابلیت ایجاد فروشگاه اینترنتی، نرم‌افزاری است که به کمک آن محتوای الکترونیکی فروشگاه مدیریت می‌شود و امکان ثبت و به‌روزرسانی محتوا در فروشگاه اینترنتی به وسیله‌ی صاحبان مشاغل فراهم می‌شود. انعطاف‌پذیری، پشتیبانی مطمئن و امنیت از ویژگی‌های بارز سیستم‌های مدیریت محتوا است. پرستاشاپ یک نرم‌افزار فروشگاه‌ساز متن باز است که به کاروکسب‌های بزرگ و کوچک کمک می‌کند تا یک فروشگاه اینترنتی را راه‌اندازی و مدیریت کنند. در این پودمان هنرجویان با نصب نرم‌افزار پرستاشاپ و اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود پیکربندی تنظیمات عمومی و مدیریت محصولات، حامل‌ها و روش‌های پرداخت را انجام دهند و با رعایت مسائل امنیتی وارد بازار کاروکسب الکترونیکی شوند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: توسعه کار و کسب الکترونیکی [video-box slug="12209"] [/video-box] [video-box slug="12210"] [/video-box] [video-box slug="12211"] [/video-box] [video-box slug="12212"] [/video-box] [video-box slug="12213"] [/video-box] [video-box slug="12214"] [/video-box] [video-box slug="12215"] [/video-box] [video-box slug="12216"] [/video-box] پودمان سوم: راه‌اندازی مسیریاب مسیریاب‌ها از مهم‌ترین اجزای شبکه هستند. کار اصلی مسیریاب انتقال بسته‌های اطلاعاتی از یک شبکه به شبکه دیگر است. انواع مختلفی از مسیریاب‌ها برای کار و کسب‌های بزرگ و کوچک وجود دارد. همه این مسیریاب‌ها از یک ساختار و الگوی استاندارد پیروی می‌کنند و توانایی ارسال ترافیک ورودی و خروجی بسته‌های داده به فرستنده و گیرنده را دارند. برخی از مسیریاب‌ها به ابزارهای دیگری مانند فایروال یا سیستم‌های نظارت بر شبکه نیز مجهز شده‌اند. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود، راه‌اندازی و پیکربندی مسیریاب‌ها را انجام دهند و توانایی مدیریت پهنای باند، احراز هویت کاربران و اتصال انواع مودم‌های سیمی و بی‌سیم به مسیریاب را به دست آورند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: راه‌اندازی مسیریاب [video-box slug="12217"] [/video-box] [video-box slug="12218"] [/video-box] [video-box slug="12219"] [/video-box] [video-box slug="12220"] [/video-box] [video-box slug="12221"] [/video-box] [video-box slug="12222"] [/video-box] [video-box slug="12223"] [/video-box] [video-box slug="12224"] [/video-box] [video-box slug="12225"] [/video-box] پودمان چهارم: تنظیمات امنیت شبکه هر سازمان یا کار و کسب مبتنی بر شبکه نیاز به سیاست‌های امنیتی دارد که مدبرانه تدوین شده باشند؛ زیرا انواع خطرات از بیرون و درون سازمان به‌وسیله هکرها، رقبا و یا کشورهای خارجی، منافع سازمان را تهدید می‌کند. با اجرای دقیق سیاست‌های امنیتی، سازمان‌ها می‌توانند تهدیدها را کاهش دهند. برنامه‌های سازمان برای محافظت از دارایی‌های سازمان شامل سرمایه‌های فیزیکی و داده‌ها و اطلاعات، از سیاست‌های امنیتی استفاده می‌کنند. فرایند تکمیل و اصلاح سیاست‌های امنیتی هیچگاه متوقف نشده، متناسب با تغییر فناوری و نیازهای کاربران به‌روز می‌شود. راهکارهای امنیت شبکه شامل تعیین مجوزهای کاربران، آموزش کاربران برای مقابله با خطرات، تعیین معیارها و روش سنجش امنیت سازمان و مؤثر بودن سیاست‌های امنیتی و به‌روزرسانی آنها متناسب با اهداف سازمان و مدیریت آن است. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود ضمن آشنایی با مراحل تست آسیب‌پذیری شبکه، با استفاده از ابزارهایی مانند فایروال سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از حملات احتمالی جلوگیری کنند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تنظیمات امنیت شبکه [video-box slug="12226"] [/video-box] [video-box slug="12227"] [/video-box] [video-box slug="12228"] [/video-box] [video-box slug="12229"] [/video-box] [video-box slug="12230"] [/video-box] [video-box slug="12231"] [/video-box] [video-box slug="12232"] [/video-box] [video-box slug="12233"] [/video-box] پودمان پنجم: نصب و راه‌اندازی شبکه‌افزارها بسیاری از دستگاه‌ها تحت شبکه و برای کاربردهای مختلف استفاده می‌شوند که از آنها با نام شبکه‌افزار یاد می‌کنند. همە‌ی این دستگاه‌ها برای اتصال به شبکه دارای آدرس IP هستند. یکی از پرکاربردترین مشاغلی که در این رشته بازار خوبی را به خود اختصاص داده، مربوط به دوربین‌های تحت شبکه است که کار نظارت تصویر را انجام می‌دهند. این دوربین‌ها به همراه دستگاه‌های ضبط تصاویر تحت شبکه که به عنوان سیستم‌های نظارت تصویر نیز شناخته می‌شوند، برای ایجاد امنیت و نظارت بر مکان‌های مختلف از جمله محیط‌های کار و کسب، کارخانه‌ها، اماکن عمومی، پارکینگ‌ها و همچنین جهت کنترل عبور و مرور در خیابان‌ها و جاده‌ها استفاده می‌شوند. تنوع مدل و امکانات موجود در این تجهیزات این امکان را فراهم می‌کنند که بتوانیم از آنها در شرایط آب و هوایی مختلف اعم از مناطق گرم، سرد، خشک و مرطوب همچنین روز و شب استفاده کنیم. انتخاب تجهیزات و تعیین محل نصب آن‌ها وابسته به نیازهایی است که از سیستم نظارتی وجود دارد. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود، انواع تجهیزات را شناسایی کرده، به صورت دستی و همچنین با استفاده از نرم‌افزار، محل نصب دوربین‌ها را جانمایی کنند. علاوه بر آن خواهند توانست دوربین‌های تحت شبکه و دستگاه NVR  را نصب و راه‌اندازی، پیکربندی، مدیریت و عیب‌یابی کنند. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: نصب و راه‌اندازی شبکه‌افزارها [video-box slug="12234"] [/video-box] [video-box slug="12235"] [/video-box] [video-box slug="12236"] [/video-box] [video-box slug="12237"] [/video-box] [video-box slug="12238"] [/video-box] [video-box slug="12239"] [/video-box] [video-box slug="12240"] [/video-box] [video-box slug="12241"] [/video-box] [video-box slug="12242"] [/video-box] [video-box slug="12243"] [/video-box] [video-box slug="12244"] [/video-box] [video-box slug="12245"] [/video-box] [video-box slug="12246"] [/video-box] [video-box slug="12247"] [/video-box] [video-box slug="12248"] [/video-box] [video-box slug="12249"] [/video-box] [video-box slug="12250"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب دانش فنی تخصصی
فیلم‌های کتاب دانش فنی تخصصی

درباره‌ی کتاب دانش فنی تخصصی کتاب دانش فنی تخصصی ششمین کتاب تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه دوازدهم و  به صورت 4 ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی مفاهیم دسته‌بندی و انتخاب شبکه، تحلیل امنیت در فاوا، کسب اطلاعات فنی، تحلیل و کاربست شبکه‌های مجازی و کاربرد هوش مصنوعی است. کتاب دانش فنی تخصصی شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هرکدام توضیح می‌دهیم. دسته‌بندی و انتخاب شبکه تحلیل امنیت در فاوا کسب اطلاعات فنی تحلیل و کاربست شبکه‌های مجازی کاربرد هوش مصنوعی پودمان اول: دسته‌بندی و انتخاب شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره و مشاغل امروزی است. فعالیت‌های وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات در بستر شبکه انجام می‌شوند که مهم‌ترین این فعالیت‌ها انتقال داده است. کیفیت تبادل داده در شبکه رایانه‌ای به نوع و معماری شبکه و تجهیزات مورد استفاده در آن بستگی دارد. در معماری شبکه نوع رسانه انتقال و استاندارد چیدمان اجزای فیزیکی شبکه تعیین می‌شود. در این پودمان با انواع دسته‌بندی و همبندی‌های شبکه و ساختار و کاربرد آن‌ها و همچنین سیستم‌عامل‌های سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده و پروتکل‌ها و استانداردهای پرکاربرد شبکه آشنا می‌شوید. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: دسته‌بندی انواع شبکه و انتخاب آن انتخاب اجزاء موردنیاز یک شبکه [video-box slug="12301"] [/video-box] [video-box slug="12302"] [/video-box] [video-box slug="12303"] [/video-box] پودمان دوم: تحلیل امنیت در فاوا در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده‌ها و منابع اطلاعاتی سرمایه‌های با ارزشی هستند که حفظ امنیت آن‌ها بسیار مهم است. منابع اطلاعاتی همواره در معرض انواع تهدیدهای امنیتی و حملات هستند. بنابراین شناسایی انواع تهدیدهای امنیتی در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نحوه‌ی پیشگیری از آن‌ها برای حفظ پایداری ارتباط در شبکه ضروری است. در این پودمان با شیوه‌ی تشخیص حملات فعال و غیرفعال در شبکه، کاربرد رمزنگاری یک‌طرفه و دوطرفه، تحلیل کنترل دسترسی کاربران به شبکه، نحوه‌ی پیاده‌سازی گواهی دیجیتال، ثبت و مستندسازی رخدادهای امنیتی، دیوار آتش، انواع پشتیبان‌گیری، مدیریت خطرپذیری در سیستم‌های اطلاعاتی و پدافند غیرعامل آشنا می‌شوید. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل ناامنی و راهکارهای مقابله با آن تحلیل حمله و امن‌سازی [video-box slug="12304"] [/video-box] [video-box slug="12305"] [/video-box] پودمان سوم: کسب اطلاعات فنی در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع متنوعی به صورت متنی و با زبان‌های مختلف وجود دارد و هر كاربر ناگزیر به استفاده از این منابع برای تسلط در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است. این منابع می‌تواند به صورت راهنمای نرم‌افزار، كاتالوگ، كتاب، تارنما و ... باشد. در استفاده از منابع، ترجمه واژه به واژه اهمیت چندانی ندارد، بلكه كاربر باید درک درست و جامعی از متن موجود به دست آورد. روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای این كار وجود دارد و تلاش شده است برخی از آنها با ارائه مثال‌های كاربردی آموزش داده شود. ابزارها و مثال‌ها نمونه‌هایی پیشنهادی است و تسلط در این حوزه نیاز به صرف زمان و برخورد فعال هنرجو با متون تخصصی دارد. در این پودمان با تأکید بر اصطلاحات فنی رشته، آمادگی لازم برای کسب اطلاعات فنی از منابع غیرفارسی را به دست می‌آورید. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: به‌کارگیری فنون درک مطلب فنی از منابع غیرفارسی به‌کارگیری ابزارهای متنوع برای کسب اطلاعات از منابع غیرفارسی [video-box slug="12306"] [/video-box] نماهنگ‌های پودمان سوم به علت زیاد بودن در پایین همین مطلب هستند. پودمان چهارم: تحلیل و کاربست شبکه‌های مجازی فضای مجازی در دنیای امروز به‌صورت چشمگیری گسترش پیداکرده است و بر تمام ابعاد زندگی مانند ارتباطات شخصی، اجتماعی، فرهنگی و دنیای کار و کسب تأثیر گذاشته است. نیاز به شناسایی ساختار، ویژگی‌ها، تأثیرات فضای مجازی و اینترنت اهمیت فراوانی دارد. کاربرد فضای مجازی، فرصت‌ها و تهديدها، فرهنگ استفاده‌ی درست از شبکه‌های اجتماعی و حفظ امنیت و حریم شخصی از وجوه قابل تأمل در اين حوزه است. در این پودمان ضمن آشنایی با ساختار فضای مجازی، انواع و کاربرد آن‌ها، آمادگی لازم برای توسعه‌ی فضای کار و کسب و بازاریابی با استفاده از ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی و تحلیل کارآمد کار و کسب به‌وسیله‌ی ابزار سنجش عملکرد محتوای الکترونیکی در رسانه‌های اجتماعی را به دست می‌آورید. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کاربرد شبکه‌های اجتماعی در کار و کسب [video-box slug="12307"] [/video-box] [video-box slug="12308"] [/video-box] [video-box slug="12309"] [/video-box] پودمان پنجم: کاربرد هوش مصنوعی هوش مصنوعی پدیدهای جذاب و مهیج است که در آن از توانایی‌های انسان در زمینه‌های یادگیری، سازگاری، درک خودآگاهی، احساس، تعامل و الگوبرداری می‌شود. امروزه انواع عامل‌های هوشمند به دلیل دارا بودن جنبه‌های مختلف هوش مانند هوش منطقی، کلامی، اندامی، دیداری و ارتباطی در حوزه‌های مختلف شغلی از قبیل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سرگرمی و بازیهای رایانه‌ای به کار می‌روند. در این پودمان با ویژگی‌های عوامل هوشمند، برخی الگوریتم‌های هوش مصنوعی و کاربرد آن‌ها، کاربرد پردازش تصویر در حوزه‌های صنعت، پزشکی، امنیت و کشاورزی و همچنین شبکه عصبی مصنوعی و مباحث نظریه فازی و هوش گروهی و کاربردهایش آشنا می‌شوید. شایستگی‎هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل تحولات انواع هوش مصنوعی ایجاد تفکر الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی [video-box slug="12310"] [/video-box] [video-box slug="12311"] [/video-box] [video-box slug="12312"] [/video-box] [video-box slug="12313"] [/video-box] [video-box slug="12314"] [/video-box] [video-box slug="12315"] [/video-box] [video-box slug="12316"] [/video-box] [video-box slug="12317"] [/video-box] [video-box slug="12318"] [/video-box] [video-box slug="12319"] [/video-box] [video-box slug="12320"] [/video-box] [video-box slug="12321"] [/video-box] [video-box slug="12322"] [/video-box] [video-box slug="12323"] [/video-box] [video-box slug="12324"] [/video-box] [video-box slug="12325"] [/video-box] [video-box slug="12326"] [/video-box] [video-box slug="12327"] [/video-box] [video-box slug="12328"] [/video-box] [video-box slug="12329"] [/video-box] [video-box slug="12330"] [/video-box] [video-box slug="12331"] [/video-box] [video-box slug="12332"] [/video-box] [video-box slug="12333"] [/video-box] [video-box slug="12334"] [/video-box] [video-box slug="12335"] [/video-box] [video-box slug="12336"] [/video-box] [video-box slug="12337"] [/video-box] [video-box slug="12338"] [/video-box] [video-box slug="12339"] [/video-box] [video-box slug="12340"] [/video-box] [video-box slug="12341"] [/video-box] [video-box slug="12342"] [/video-box] [video-box slug="12343"] [/video-box] [video-box slug="12344"] [/video-box] [video-box slug="12345"] [/video-box] [video-box slug="12346"] [/video-box] [video-box slug="12347"] [/video-box] [video-box slug="12348"] [/video-box] [video-box slug="12349"] [/video-box] [video-box slug="12350"] [/video-box] [video-box slug="12351"] [/video-box] [video-box slug="12352"] [/video-box] [video-box slug="12353"] [/video-box] [video-box slug="12354"] [/video-box] [video-box slug="12355"] [/video-box] [video-box slug="12356"] [/video-box] [video-box slug="12357"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب
فیلم‌های کتاب پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب

درباره‌ی کتاب پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب کتاب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پنجمین کتاب تخصصی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه یازدهم این رشته به صورت ۸ ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی کار با نرم‌افزار صفحه گسترده Excel، طراحی صفحات وب ایستا HTML, CSS, JavaScript، طراحی صفحات وب پویا PHP، پیاده‌سازی پایگاه داده در وب MySQL, PHP My Admin و مدیریت صفحات وب پویا‎‍‌ می‌باشد. کتاب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هر کدام توضیح می‌دهیم. کار با نرم‌افزار صفحه گسترده طراحی صفحات وب ایستا طراحی صفحات وب پویا پیاده‌سازی پایگاه داده در وب مدیریت صفحات وب پویا پودمان اول: کار با نرم‌افزار صفحه گسترده نرم‌افزارهای صفحه گسترده، در تمام حوزه‌های کاری که به نوعی با محاسبات عددی و مالی، دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها، بانک‌های اطلاعاتی یا گزارش‌گیری سروکار دارند دارای اهمیت است. از کاربردهای دیگر این نرم‌افزارها در کسب‌وکار، می‌توان به ایجاد فرمول‌های محاسباتی، تحلیل داده‌ها و طراحی نمودار اشاره کرد. نرم‌افزار صفحه گسترده Excel از مجموعه نرم‌افزارهای ۲۰۱۶ Office با داشتن ابزارهایی کارآمد و تخصصی در حوزه‌هایی همچون امور مالی، حسابداری، آماری، ریاضی و بانک‌های اطلاعاتی، توانسته کاربران را در سطح وسیعی جذب کند. برنامه صفحه گسترده، معمولاً قابلیت‌های گرافیکی را برای تولید خروجی و ایجاد نمودار و انواع متعددی گزینه‌های قالب‌بندی برای متن و مقادیر عددی فراهم می‌سازد. در این پودمان ضمن آشنایی با ابزارهای نرم‌افزار Excel ،مدیریت کاربرگ، کار با انواع داده، قالببندی سلول‌ها، فرمول‌نویسی، کار با توابع، طراحی انواع نمودار و تنظیمات چاپ کاربرگ را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با نرم‌افزار اداری صفحه گسترده [video-box slug="11201"] [/video-box] [video-box slug="11202-1"] [/video-box] [video-box slug="11202-2"] [/video-box] [video-box slug="11203"] [/video-box] [video-box slug="11204"] [/video-box] [video-box slug="11205"] [/video-box] پودمان دوم: طراحی صفحات وب ایستا صفحات وب، شامل انواع داده‌های متنی، گرافیکی و چندرسانه‌ای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته می‌شوند. اگر بخواهید اطلاعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطلاعات به‌ندرت نیاز به تغییر داشته باشد، یک صفحه وب ایستا بسیار مناسب است. صفحات وب ایستا به بیان ساده صفحاتی هستند که براساس یک نیاز طراحی می‌شوند و نیاز به به‌روزرسانی مداوم ندارند. اینگونه صفحات مانند آگهی‌ها، تبلیغات، شرح فعالیت‌ها و یا معرفی محصوالت شرکت یا سازمان می‌تواند استفاده شود. زبان نشانه‌گذاری HTML5 برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفه‌های چندرسانه‌ای، از سهولت استفاده برخوردار است. در این پودمان ضمن ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا، دستورالعمل‌های کارآمد ابزارهای نرمافزار Dreamweaver CC را فراخواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: ایجاد صفحات وب ایستا توسعه صفحات وب ایستا [video-box slug="11207"] [/video-box] [video-box slug="11215"] [/video-box] [video-box slug="11216"] [/video-box] [video-box slug="11217"] [/video-box] [video-box slug="11218"] [/video-box] [video-box slug="11219"] [/video-box] پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا مشخصه مهم تارنماهای خبری، فروشگاه‌های اینترنتی و آموزش‌های برخط، به‌روزرسانی و تغییر مداوم آن‌ها است و جریان اطلاعات در آنها ثابت نیست. برای رقابت در دنیای تجاری ایجاد و توسعه صفحات وب پویا اهمیت دارد. وجود پایگاه داده همراه با صفحات وب پویا این امکان را فراهم میکند تا ارتباط بین کاربر و سرور با توجه به تغییرات و به‌روزرسانی، هماهنگ و یکپارچه شود. اطلاعات یک صفحه پویا بسته به عواملی از جمله اطلاعات موجود در پایگاه داده، مشخصات بازدیدکننده، زمان بازدید، کشور بازدیدکننده و دیگر عوامل می‌تواند تغییر کند. دریافت و ثبت نظر کاربران از قابلیت‌های صفحات وب پویا است. انتخاب زبان برنامه‌نویسی مناسب اهمیت ویژه‌ای برای اعمال تغییرات در صفحات وب پویا دارد. زبان HTML و PHP هرکدام بنا به قابلیت‌ها و کاربرد میتواند برای برآورده کردن انتظارات مشتری مورد استفاده قرار گیرند. PHP یک زبان مبتنی‌بر وب و سمت سرور است که به عنوان یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمند و متن باز، طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. در این پودمان با پرداختن به زبانهای برنامه‌نویسی PHP و JavaScript ابزارهای مورد نیاز طراحی صفحات وب پویا را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: طراحی صفحات وب پویا [video-box slug="11206"] [/video-box] پودمان چهارم: پیاده‌سازی پایگاه داده در وب استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی داده‌ها و اعمال تغییرات روی آن‌ها، به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است. در بازار کار و کسب به‌روزرسانی داده‌ها در وب مهم است و موجب جلب مشتری می‌شود. با استفاده از ایجاد پایگاه داده و به‌وسیله اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده موردنظر را میتوان بازیابی کرد. یک پایگاه داده تحت وب منبع بزرگی از اطلاعات، با قالبی سازماندهی شده است که به‌سادگی به‌وسیله زبان‌هایی مانند PHP قابل دسترسی است. پایگاه داده مبتنی بر MySQL دارای خصوصیاتی است که انتظارات کاربران در استفاده از دنیای وب را برآورده می‌‌کند و متناسب با سیستم‌عامل، زبان کدنویسی و کاربری سیستم‌های متنوع از گونه مناسب آن استفاده می‌شود. در این پودمان ابزارهای مورد نیاز ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در MySQL را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: ایجاد پایگاه داده در وب اتصال پایگاه داده در وب [video-box slug="11208"] [/video-box] [video-box slug="11209"] [/video-box] [video-box slug="11210"] [/video-box] [video-box slug="11211"] [/video-box] [video-box slug="11212"] [/video-box] [video-box slug="11213"] [/video-box] پودمان پنجم: مدیریت صفحات وب پویا با توجه به افزایش روزافزون تارنماها، نیاز به توسعه صفحات وب پویا بسیار ضروری است تا بتوان از امکانات آن برای مدیریت بهتر اطلاعات پایگاه داده تحت وب استفاده کرد. کاربران برای به‌دست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود در دنیای وب، نیاز به پایگاه داده دارند. اتصال بین پایگاه داده و صفحات وب پویا به‌وسیله برنامه‌نویسان انجام می‌شود. چگونگی این ارتباط و نوع تعامل کاربران نقش بسزایی در کارآمدی استفاده از پایگاه داده تحت وب دارد. سرعت عمل، اعتبار داده و مدت زمان به‌روزرسانی داده‌ها در پایگاه داده تحت وب بستگی به سرعت عمل و انعطاف‌پذیری پایگاه داده در قبال سیستم‌عامل‌های متفاوت و نوع اتصال بین صفحات وب پویا و پایگاه داده تحت وب دارد. در این پودمان ضمن توسعه صفحات وب پویا، با یک پروژۀ فروشگاه برخط در یک پایگاه داده تحت وب، پیاده‌سازی صفحات وب پویا را فرا خواهیدگرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: مدیریت صفحات وب پویا [video-box slug="11214"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده
فیلم‌های کتاب توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده

درباره‌ی کتاب توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده کتاب توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده چهارمین کتاب تخصصی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه یازدهم این رشته به صورت ۸ ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی پیاده‌سازی پایگاه داده Access، مدیریت مجموعه داده C#‎، طراحی واسط گرافیکی، توسعۀ واسط گرافیکی و مدیریت پایگاه داده در C#‎ می‌باشد. کتاب توسعه برنامه سازی شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هر کدام توضیح می‌دهیم. پیاده‌سازی پایگاه داده مدیریت مجموعه داده طراحی واسط گرافیکی توسعۀ واسط گرافیکی مدیریت پایگاه داده پودمان اول : پیاده‌سازی پایگاه داده تولید روز افزون داده‌ها در عصر حاضر و نیاز به دسترسی سریع و مناسب به آنها، ایجاد پایگاه داده را اجتناب‌ناپذیر کرده است. عملیات اصلی روی داده شامل درج، حذف، بهینه‌سازی، جست‌وجو و سازماندهی در پایگاه داده قابل انجام است و در صورت طراحی مناسب، سرعت و سهولت استفاده از داده‌ها را تأمین میکند. با طراحی درست جدول‌ها و ارتباط بین آن‌ها، تولید گزارش‌های مختلف برای تحلیل داده‌ها امکان‌پذیر می‌شود و ضمن اجتناب از ذخیره‌سازی افزونه، نیازهای اطلاعاتی محیط کسب‌وکار پاسخ داده می‌شود. نرم‌افزار ۲۰۱۶ Access دارای ویژگی‌هایی از جمله مدیریت داده در قالب ساختار مشخص و قابل تعریف به‌وسیلۀ کاربر و مدیریت دسترسی به اطلاعات است. دراین پودمان ایجاد و توسعه پایگاه داده، پرس‌وجو و تولید گزارش روی داده‌های ذخیره شده پایگاه داده را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: ایجاد پایگاه داده توسعه پایگاه داده [video-box slug="11101"] [/video-box] پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده هر مسئله دارای بخش‌های مختلفی، شامل داده، عملیات، حالت‌های شرط و تکرار است. تشخیص هرکدام از این بخش‌ها به حل درست مسئله منجر می‌شود. یک زبان برنامه‌نویسی برای پیاده‌سازی مسئله برای هر یک از این موارد، دستوراتی دارد که باید از خوانایی و سهولت استفاده برخوردار باشند. در برخی از مسئله‌ها نیاز به ایجاد ساختار تکرار و یا تعدادی دادۀ همنوع داریم که نمایش آن‌ها در ساختار آرایه مناسب است. آرایه‌ها شامل داده‌هایی همنوع و همنام هستند که در برخی مسائل نظیر جست‌وجو و مرتب‌سازی استفاده از آنها ضروری است. زبان برنامه‌نویسی C#‎ دارای روش‌های متنوعی برای کار با انواع دستورات شرط، تکرار و آرایه است. در این پودمان معرفی و کاربرد انواع ساختار تکرار، آرایه و فنون جست‌وجوی داده‌ها را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با ساختار تکرار کار با آرایه [video-box slug="11102"] [/video-box] [video-box slug="11103"] [/video-box] [video-box slug="11104"] [/video-box] پودمان سوم: طراحی واسط گرافیکی در هر نرم‌افزار کاربردی تولید شده به وسیلۀ محیط‌های برنامه‌نویسی، تعامل کاربر با محیط نرم‌افزار اهمیت ویژه‌ای دارد. واسط گرافیکی کاربر، بخش دیداری و قابل انتخاب است که به کاربر این امکان را می‌دهد به وسیلۀ نمادهای گرافیکی و نشانگرهای دیداری، با دستگاه‌های الکترونیکی تعامل و ارتباط برقرار کند. میزان رضایت‌مندی کاربر و ارتباط مؤثر با محیط نرم‌افزار به طراحی واسط گرافیکی در محیط برنامه‌نویسی، وابستگی زیادی دارد. واسط گرافیکی کاربر، با دو بخش محیط نرم‌افزاری و اجزای سخت‌افزاری مرتبط است و سبب راهنمایی و کاربری مناسب استفاده‌کنندگان نرم‌افزار می‌شود. در نتیجه در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه می‌تواند عامل تعیین‌کننده برای انتخاب نرم‌افزار به وسیلۀ کاربران به منظور برآورده کردن انتظارات کاری در زمینه کسب‌وکار باشد و زمینه رقابت تجاری را برای تولید نرم‌افزارهای مختلف فراهم آورد. زبان برنامه‌نویسی C#‎ با داشتن امکانات وسیع و متنوع برای ایجاد واسط گرافیکی، می‌تواند برحسب نیازهای کاربر، واسط‌های گرافیکی مورد انتظار را طراحی کند. در این پودمان معرفی و کار با کنترل‌های ایجاد واسط گرافیکی کاربر و مدیریت رویدادهای مربوط به آن‌ها را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: ایجاد واسط گرافیکی کاربر کار با کنترل‌های پیشرفته [video-box slug="11105-1"] [/video-box] [video-box slug="11105-2"] [/video-box] پودمان چهارم: توسعۀ واسط گرافیکی با توسعه ساختارهای کنترلی در زبان برنامه‌نویسی و ایجاد واسط گرافیکی مناسب، میزان تعامل کاربران با برنامه کاربردی افزوده شده است و محیط‌های طراحی‌شده در قالب استاندارد گرافیکی عرضه می‌شود. در واقع با راهنمایی کاربر در محیط نرم‌افزار تولید شده از بروز خطاهای احتمالی، جلوگیری می‌شود. کار با تجهیزات ورودی سخت‌افزاری نظیر صفحه‌کلید و ماوس، ممکن است محدودیت‌هایی را هنگام ورود داده به رایانه، ایجاد کند. در محیط برنامه‌نویسی #C کلاس‌های آماده و متنوعی برای کنترل عملکرد صفحه‌کلید و ماوس وجود دارد که سبب می‌شود واسط گرافیکی کاربر طوری توسعه یابد که میزان تعامل کاربر با نرم‌افزار تولید شده را تا حد زیادی افزایش دهد در این پودمان رویدادهای صفحه کلید و ماوس و کاربرد برخی کنترل‌های پیشرفته مرتبط با واسط گرافیکی نظیر کادر محاورهای رنگ و قلم و منو و متدهای کار روی نویسه و رشته را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با ماوس و منو کار با صفحه‌کلید [video-box slug="11106"] [/video-box] [video-box slug="11107"] [/video-box] [video-box slug="11108"] [/video-box] [video-box slug="11109"] [/video-box] پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده مدیریت پرونده و پوشه‌های موجود در سیستم‌عامل به وسیلۀ زبان برنامه‌نویسی موجب کارایی نرم‌افزارهای تولید شده و استفاده از امکانات سیستم‌عامل در محیط برنامه‌نویسی می‌شود. در زبان برنامه‌نویسی C#‎ کلاس‌های آمادهای وجود دارد که قابلیت دسترسی به پرونده، پوشه و دیسک‌گردان‌های دیسک سخت در رایانه را برای کاربر فراهم میکند. در محیط برنامه‌نویسی C#‎ امکان اتصال برنامه‌های تولید شده به بانک اطلاعاتی به وسیله کنترل‌های پیشرفته وجود دارد تا بتوان محتویات پایگاه داده را به وسیله برنامه مدیریت کرد. در این پودمان مفهوم و کاربرد انواع پرونده متنی و غیرمتنی و پوشه و متدهای ایجاد و دسترسی به پرونده‌ها و نحوه اتصال برنامه به پایگاه داده به وسیلۀ واسطه‌ای برنامه‌نویسی را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: مدیریت پایگاه داده [video-box slug="11110"] [/video-box] [video-box slug="11111"] [/video-box] [video-box slug="11112"] [/video-box] [video-box slug="11113"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی
فیلم‌های کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی

درباره‌ی کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی سومین کتاب تخصصی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه دهم این رشته به صورت ۸ ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی طراحی گرافیکی، طراحی و تولید محتوای الکترونیکی، حل مسائل ساده و شرطی با زبان برنامه‌نوسی C#‎‍‌ می‌باشد. کتاب تولید محتوای الکترونیک شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هر کدام توضیح می‌دهیم. طراحی گرافیکی طراحی محتوای الکترونیک تولید چندرسانه‌ای حل مسائل ساده حل مسائل شرطی پودمان اول: طراحی گرافیکی گرافیک در واقع زبان بصری مؤثری است که با استفاده از فنون رسم تصویر و رنگ سعی دارد اهمیت مفاهیم مطرح شده در مطالب را برای مخاطبین القا کند، این بیان برای تمامی مخاطبان در سطوح مختلف ممکن است یکسان نباشد، این هنر صاحبان خلق آثار گرافیکی است که بیان مطلب را واضح و مؤثر پیاده‌سازی کنند. زبان گرافیک در دنیای حاضر که مبتنی بر ارتباطات دیجیتال و اینترنت است، کارایی زیادی برای جلب مخاطب در دنیای کسب‌وکار و رسانه‌های خبری و تبلیغات و فرهنگ و هنر دارد. امروزه نرم‌افزارهای متنوع با امکانات مختلف در حوزه گرافیک ایجاد شده است. در این پودمان در دو واحد یادگیری کار با ابزارهای ساده و پیشرفته گرافیکی با مقدمات کار با نرم‌افزار ایلاستریتور و برخی امکانات آن، آشنا می‌شوید. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با ابزارهای ساده گرافیکی کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی [video-box slug="10201"] [/video-box] [video-box slug="10202"] [/video-box] [video-box slug="10203"] [/video-box] [video-box slug="10204"] [/video-box] [video-box slug="10222"] [/video-box] [video-box slug="10223"] [/video-box] [video-box slug="10224"] [/video-box] [video-box slug="10225"] [/video-box] [video-box slug="10226"] [/video-box] پودمان دوم: طراحی محتوای الکترونیک برای رسیدن به هر هدف مشخص در زمینه کار و کسب و آموزش لازم است روند کار و نحوه اجرای مراحل کار از ابتدا مشخص شود. پیمودن راهکارهای پیش بینی نشده باعث تحمیل هزینه و موجب زمانبر شدن روند کار خواهد شد. بنابراین اهمیت طراحی مراحل کار و سناریونویسی با توجه به هدف در تولید محتواهای الکترونیکی بسیار اهمیت دارد تا جنبه‌های کارآمدی و گرافیکی و زیباشناسی آن برای جلب مخاطب رعایت شود و از هدر رفتن هزینه و وقت و نیروی انسانی جلوگیری شود. از طرفی با توجه به فناوری، بسترهای دیجیتالی نوع تعامل و ارائه گرافیکی محتواهای الکترونیکی بسیار وسیع‌تر و سریع‌تر از رسانه‌های سنتی است. و بسیار در زمینه تجاری رقابت‌خیز است. در این پودمان هنرجو قادر خواهد بود تا با اتکا بر دانش و مهارت مدیریت تصاویر و گرافیک و ویژگی‌های نرم‌افزارهای مربوطه، محتواهای الکترونیکی کم حجم و فراگیر مناسب برای نشر و ارائه در بسترهای دیجیتالی تولید کند. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: سناریونویسی، تصویربرداری و کلیپ‌سازی ساخت پوسته گرافیکی متحرک [video-box slug="10205"] [/video-box] [video-box slug="10206"] [/video-box] [video-box slug="10207"] [/video-box] [video-box slug="10208"] [/video-box] [video-box slug="10209"] [/video-box] پودمان سوم: تولید چندرسانه‌ای سازمان ها ، شرکت ها و حتی افراد متخصص و صاحبان مشاغل کوچک دریافته‌اند استفاده از رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها یا کاتالوگ‌ها برای معرفی خدمات و محصولاتشان چندان مؤثر نیست و محدود به جغرافیای پخش این رسانه‌ها است. بنابراین برای تصاحب بازار کار و برتری بر رقبای خود نیاز دارند از فناوری ارتباطات دیجیتالی مبتنی بر رایانه‌ها و تلفن‌های همراه برای پوشش قرار دادن تبلیغات خود و جذب مشتریان جدید استفاده کنند. انجام این امر نیاز به تولید محتوای الکترونیکی دارد که به صورت تعاملی و آموزشی بوده، ضمن معرفی محصول ، امکان تعامل با کاربر برای نمایش محصول یا خدمات با توجه به گزینه‌های انتخابی وی را داشته باشد. همچنین باید امکان نظرسنجی از کاربران و دسته بندی پاسخ‌ها و ارائه آن به صاحبان محصول برای اتخاذ تصمیمات مهم را فراهم آورند. لذا در این پودمان هنرجو قادر خواهد بود با استفاده از نرم‌افزارهای تولید محتوا، بسته‌های آموزشی و تعاملی قابل اطمینان، تولید و نسبت به نشر دیجیتالی آن اقدام کند و شایستگی الزم را در این زمینه به دست آورد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تولید محتوای الکترونیک آزمون سازی و تولید چندرسانه‌ای [video-box slug="10210"] [/video-box] [video-box slug="10211"] [/video-box] [video-box slug="10212"] [/video-box] [video-box slug="10213"] [/video-box] [video-box slug="10214"] [/video-box] [video-box slug="10215"] [/video-box] [video-box slug="10216"] [/video-box] پودمان چهارم: حل مسائل ساده در زندگی روزمره و محیط کسب و کار، با مسائل کوچک و بزرگ بسیاری روبه‌رو می‌شویم. آگاهی از روش‌ها و فنون حل مسئله به ما در رویارویی و غلبه بر مسائل کمک می‌کند. حل یک مسئله بدون بهره‌گیری از روش‌های نظام‌مند ، ممکن است سخت، پیچیده، زمان‌بر، غیرمنطقی و حتی گاهی بی‌پاسخ به نظر برسد. همیشه با پیدا کردن راه‌حل یک مسئله ، حل آن به پایان نمی‌رسد. در برخی مسائل بزرگ، یافتن راه‌حل برای انسان نیز به نظر سخت، طولانی و خسته‌کننده و مستعد اشتباه است . اما می‌توان از سرعت، دقت و خستگی‌ناپذیری رایانه بهره جست و با تبدیل کردن راه‌حل به دستورات قابل فهم برای رایانه، انجام راه‌حل را به رایانه سپرد . در این پودمان هنرجو قادر خواهد بود تا با اتکا بر دانش و مهارت حل مسئله، کار با IDE ویژوال استودیو، دستورات دریافت ، نمایش مقادیر و تبدیل داده کار با عملگرهای منطقی و دستورات شرطی ساده و پیچیده، در بستر برنامه‌نویسی سی‌شارپ، برنامه‌های سادۀ کنسول با خروجی‌های جذاب تولید کند. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: شایستگی حل مسئله و کار با IDE کار با انواع داده‌ها، دریافت و نمایش آن‌ها [video-box slug="10217"] [/video-box] [video-box slug="10218"] [/video-box] [video-box slug="10219"] [/video-box] پودمان پنجم: حل مسائل شرطی استفاده از رایانه برای تولید برنامه و انجام محاسبات ریاضی و مسائل مختلف کاری امری عادی شده است. یک مسئله دردنیای واقعی دارای حالت‌های گوناگونی است که درصورت وقوع هر یک باید تصمیم و پاسخ مناسبی برای آن ایجاد شود. وقتی بخواهیم برای این مسائل مربوط به دنیای واقعی برنامه تولید کنیم، ضمن استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی باید شرایط و حالت‌های مختلف را نیز دربرنامه در نظر بگیریم. برای بررسی این حالت‌ها در زبان‌های برنامه‌نویسی از ساختارهای شرطی و کنترل‌های خطا استفاده می‌شود. دراین پودمان هنرجو قادر خواهد بود با اتکا بر دانش انواع عملگرها و ساختارهای شرطی و مهارت به‌کارگیری این عملگرها و تشخیص وجود ساختار شرط در برنامه به‌وسیلۀ تحلیل الگوریتم برنامه، برنامه‌های شرطی تولید کرده، خطاهای آن را برطرف کند. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با عملگرهای ریاضی، مقایسه‌ای و منطقی کار با ساختار شرطی [video-box slug="10220"] [/video-box] [video-box slug="10221"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای
فیلم‌های کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

درباره‌ی کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای دومین کتاب تخصصی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه دهم این رشته به صورت ۸ ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی راه‌اندازی رایانه، کار با سیستم‌عامل ویندوز ۱۰، کار با نرم‌افزارهای اداری، مونتاژ رایانه و نصب سیستم عامل ویندوز ۱۰ می‌باشد. کتاب نصب و راه‌اندازی شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هر کدام توضیح می‌دهیم. راه‌اندازی و کاربری رایانه کاربری سیستم‌عامل کار با نرم‌افزارهای اداری مونتاژ رایانه نصب و نگهداری سیستم‌عامل پودمان اول: راه‌اندازی و کاربری رایانه امروزه رایانه کاربرد فراوانی در صنعت، خدمات و زندگی روزمره بشر دارد. هر روز به تعداد کارهایی که به کمک رایانه انجام می‌شوند و حتی فعالیت‌هایی که بدون رایانه قابل انجام نیستند، اضافه می‌شود. سیستم‌عامل نرم‌افزار اصلی رایانه است. بنابراین آشنایی با سیستم‌عامل پیشنیاز انجام هر نوع فعالیت با رایانه است. یکی از سیستم‌عامل‌هایی که کاربران بسیاری در هر گوشه دنیا از جمله کشور ما از آن استفاده می‌کنند، سیستم‌عامل ویندوز است. آخرین نسخه سیستم‌عامل ویندوز که به بازارعرضه شده و مورداستفاده کاربران قرار می‌گیرد، ویندوز ۱۰ است. در این پودمان با محیط ویندوز ۱۰ آشنا می‌شوید و کار با پنجره‌ها و مدیریت پوشه‌ها و پرونده‌ها را فراخواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: آماده‌سازی رایانه مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها [video-box slug="10101"] [/video-box] [video-box slug="10102"] [/video-box] [video-box slug="10103"] [/video-box] [video-box slug="10104"] [/video-box] [video-box slug="10105"] [/video-box] پودمان دوم: کاربری سیستم‌عامل امکانات و ویژگی‌های سیستم‌عامل نقش مؤثری در انتخاب آن‌ها برای رایانه دارد. انعطاف یک سیستم‌عامل با توجه به سطوح مختلف کاربران و منطقه جغرافیایی و همچنین تعامل با سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، تأثیر فراوانی برای رقابت با دیگر انواع سیستم‌عامل‌ها در پی دارد. با استفاده از تنظیمات موجود در سیستم‌عامل این امکان فراهم می‌شود تا انجام امور شخصی و اداری به‌ صورت بهینه فراهم شود و نیاز به تهیه و نصب نرم‌افزار یا سخت‌افزارهای مستقل دیگر نباشد. مدیریت کارآمد تنظیمات سیستم‌عامل به وسیله کاربران نقش بسزایی در افزایش بازدهی محیط کار و کاهش هزینه‌ها خواهد داشت. در این پودمان با تنظیمات سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای داخلی آن که به همراه سیستم‌عامل نصب می‌شود، آشنا می‌شوید. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با نرم‌افزارهای جانبی سیستم‌عامل و نصب نرم‌افزار تنظیمات سیستم‌عامل [video-box slug="10106"] [/video-box] [video-box slug="10107"] [/video-box] [video-box slug="10108-1"] [/video-box] [video-box slug="10108-2"] [/video-box] [video-box slug="10108-3"] [/video-box] [video-box slug="10109"] [/video-box] [video-box slug="10110"] [/video-box] [video-box slug="10111"] [/video-box] [video-box slug="10112"] [/video-box] [video-box slug="10113"] [/video-box] [video-box slug="10114"] [/video-box] [video-box slug="10115"] [/video-box] [video-box slug="10116"] [/video-box] [video-box slug="10117"] [/video-box] پودمان سوم: کار با نرم‌افزارهای اداری هر دفترکار، بنگاه اقتصادی یا اداره، به نرم‌افزارهای اداری برای انجام کارهای خود نیازمند است. برخی از این نرم‌افزارها به‌طور ویژه برای آن مجموعه تهیه یا پیاده‌سازی می‌شود و برخی دیگر بین اداره‌ها و بنگاه‌ها، مشترک است. در این پودمان در دو واحد یادگیری، کار با نرم‌افزارهای اداری واژه‌پرداز و ارائه مطلب و نشر رومیزی را فرا می‌گیرید که رایج و تقریباً مشترک بین دفاتر کار است. نرم‌افزار نخست به نام Word برای ایجاد و ویرایش سندهای متنی به‌کار می‌رود و نرم‌افزار دیگر با نام PowerPoint کاربرد ارائه مطلب دارد. در نرم‌افزار Publisher می‌توانید بروشور تبلیغاتی و یا کارت ویزیت طراحی کنید و برای کار در یک دفتر آماده شوید. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: کار با نرم‌افزار واژه‌پرداز کار با نرم‌افزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی [video-box slug="10118"] [/video-box] [video-box slug="10119"] [/video-box] [video-box slug="10120"] [/video-box] [video-box slug="10121"] [/video-box] [video-box slug="10122"] [/video-box] [video-box slug="10123"] [/video-box] [video-box slug="10124"] [/video-box] [video-box slug="10125"] [/video-box] [video-box slug="10126"] [/video-box] [video-box slug="10127"] [/video-box] [video-box slug="10128"] [/video-box] [video-box slug="10129"] [/video-box] [video-box slug="10130"] [/video-box] [video-box slug="10131"] [/video-box] [video-box slug="10132"] [/video-box] [video-box slug="10133"] [/video-box] پودمان چهارم: مونتاژ رایانه آشنایی با قطعات سخت‌افزاری و انتخاب و نصب قطعات رایانه از مهارت‌های کاربردی در یادگیری علوم رایانه است. مشخصات اصلی قطعات در انتخاب آنها بسیار تأثیرگذار بوده، در کارایی و سرعت سیستم نقش اساسی دارد. در بسیاری از مواقع بهترین نرم‌افزارها به علت نبود سخت‌افزار مناسب یا سازگار نبودن اجزای سخت‌افزاری ناکارآمد خواهند بود؛ بنابراین در انتخاب قطعات علاوه برمشخصات قطعه باید به سازگاری آن با قطعات دیگر رایانه هم توجه شود. برای خرید یا ارتقای رایانه توجه به نیازکاربر و میزان بودجه او در انتخاب قطعات بسیار مهم است و بی‌توجهی به نیاز کاربر سبب هدر رفتن هزینه خواهد شد. در این پودمان در دو واحد یادگیری مشخصات اصلی قطعات و اولویت آن‌ها در هنگام انتخاب و خرید قطعات، نصب قطعات سخت‌افزاری و مونتاژ قطعات را فرا خواهید گرفت و با معیارهای اصلی انتخاب و سازگاری قطعات، اصول اولیه مونتاژ و بخش‌های مهم سخت‌افزار رایانه مانند برد اصلی، پردازنده، حافظه و تنظیمات BIOS کار خواهید کرد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: انتخاب و نصب قطعات سخت‌افزاری مونتاژ قطعات رایانه [video-box slug="10134"] [/video-box] [video-box slug="10135"] [/video-box] [video-box slug="10136"] [/video-box] [video-box slug="10137"] [/video-box] [video-box slug="10138"] [/video-box] [video-box slug="10139"] [/video-box] [video-box slug="10140"] [/video-box] [video-box slug="10141"] [/video-box] [video-box slug="10142"] [/video-box] [video-box slug="10143"] [/video-box] [video-box slug="10144"] [/video-box] پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم‌عامل وجود سیستم‌عامل به عنوان واسط بین برنامه‌های کاربردی و سخت‌افزار برای استفاده از رایانه امری حیاتی است. گاهی اوقات کاربران به نصب دو سیستم‌عامل یا بیشتر نیاز دارند که این کار ممکن است منجر به خرابی و از دست رفتن اطلاعات شود. در صورت خرابی سیستم، خسارت ناشی از فقدان یا خرابی اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای، سبب تحمیل هزینه و صرف زمان زیاد برای بازسازی می‌شود و گاهی جبران‌ناپذیربه نظر می‌رسد. همچنین استفاده بهینه و حداکثری از منابع نرم‌افزاری و تجهیزات سخت‌افزاری نیاز به مدیریت کاربری منسجم دارد. در این پودمان، استخراج اطلاعات حجیم، پشتیبان‌گیری، بازیابی اطلاعات سیستم‌عامل، نصب هم‌زمان چندین سیستم‌عامل روی یک رایانه و مدیریت منابع سیستم را فرا خواهید گرفت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: نصب و راه‌اندازی سیستم‌عامل و تجهیزات جانبی نگهداری سیستم‌های رایانه‌ای [video-box slug="10145"] [/video-box] [video-box slug="10146"] [/video-box] [video-box slug="10147"] [/video-box] [video-box slug="10148"] [/video-box] [video-box slug="10149"] [/video-box] [video-box slug="10150"] [/video-box] [video-box slug="10151"] [/video-box] [video-box slug="10152"] [/video-box] [video-box slug="10153"] [/video-box] [video-box slug="10154"] [/video-box] [video-box slug="10155"] [/video-box] [video-box slug="10156"] [/video-box]

فیلم‌های کتاب دانش فنی پایه
فیلم‌های کتاب دانش فنی پایه

درباره‌ی کتاب دانش فنی پایه کتاب دانش فنی پایه اولین کتاب تخصصی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه است. این کتاب در پایه دهم این رشته به صورت ۳ ساعت در هفته تدریس می‌شود. تمرکز این کتاب بر روی مفاهیم پایه رشته کامپیوتر و همچنین مبانی اولیه حل مسئله مانند الگوریتم، فلوچارت و تبدیل مبناها می‌باشد در این کتاب در مورد تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری‌های نوین نیز صحبت شده است. کتاب دانش فنی پایه شامل ۵ پودمان است که در ادامه در مورد هرکدام توضیح می‌دهیم. کلیات حل مسئله (الگوریتم و فلوچارت) حل مسئله (تبدیل مبناها) تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی فناوری‌های نوین پودمان اول: کلیات قرن حاضر به شدت زیرسایۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و یافته‌های نوظهور آن است. افزایش روزافزون اطلاعات، نیاز به دسته‌بندی مناسب و بازیابی سریع و دقیق آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است. مشاغل و کسب و کارهای مختلفی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آمده و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. در این پودمان به برخی از وجوه این حوزه خواهیم پرداخت. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل ضرورت وجود رایانه تحلیل مقدماتی اجزای یک رایانه [video-box slug="10401"] [/video-box] [video-box slug="10402"] [/video-box] [video-box slug="10403"] [/video-box] پودمان دوم: حل مسئله (الگوریتم و فلوچارت) زندگی انسان همواره شامل مسئله‌های مختلف است و آدمی به دنبال کشف بهترین و مناسب‌ترین راه حل است. این مسائل دارای سطوح مختلفی است و شاخه‌های مختلف علمی، راه حل‌های متنوعی برای انواع مسائل بیان کرده‌اند. در این پودمان با روش حل مسئله، بارش فکری و چگونگی بیان آن به وسیلۀ الگوریتم و فلوچارت آشنا خواهید شد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: حل مسئله به دو شیوه فردی و گروهی ایجاد تفکر الگوریتمی در حل مسائل و رسم روندنما [video-box slug="10404"] [/video-box] [video-box slug="10405"] [/video-box] [video-box slug="10406"] [/video-box] پودمان سوم: حل مسئله (تبدیل مبناها) در هر شاخۀ علمی، مفاهیم و اصولی وجود دارد که شناخت آن‌ها کمک میکند، کاربست آن حوزه ثمربخش و مؤثر باشد. در این پودمان تمرکز بر طرح مفاهیم اولیه در حوزه مبناهای عددی و سیستم‌های عددی و کدگذاری است. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل سیستم‌های عدد نویسی مؤثر در رفتار رایانه کاربرد سیستم‌های عدد نویسی در رایانه [video-box slug="10407"] [/video-box] پودمان چهارم: تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی در محیط‌های کار و کسب، شناخت اجزای سیستم‌ها و چگونگی ارتباط آنها کمک شایانی به تغییر کارآمد سیستم‌ها خواهد کرد و سبب یکپارچگی، پایداری و نیازسنجی برای توسعه آن خواهد شد. شناخت جنبه‌های گوناگون عملکرد سیستم برای جلب مشتری در فضای کاری سبب بهره‌وری و اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی به‌روز می‌شود. در این پودمان با مفاهیم تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای آن‌ها آشنا خواهید شد. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل اجزای سیستم تحلیل مراحل چرخه حیات سیستم [video-box slug="10408"] [/video-box] پودمان پنجم: فناوری‌های نوین فناوری یا تکنولوژی از دو واژۀ techne به معنی هنر و مهارت و logie به معنی علم و دانش تشکیل شده است و مجموعه‌ای از فرایندها، روش‌ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین‌آلات و مهارت‌هایی است که توسط آنها کالایی ساخته شده و یا خدمتی ارائه می‌شود. فناوری به‌طور مستمر در حال رشد است و در هر زمان برای حل مسئله‌های بشری، کاربردهایی از علم را عرضه میکند که از تأثیرگذاری زیادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها برخوردار است. در این پودمان نمونه‌هایی از فناوری‌های به روز، به همراه مزایا و معایب آنها و معرفی وظایف گروه شغلی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه و نکاتی دربارۀ بهداشت حرفه‌ای؛ برای حفظ سلامتی در کار با رایانه، بیان شده است. شایستگی‌هایی که در این پودمان کسب می‌کنید: تحلیل رشته و فناوری‌های نوین تحلیل مسیر شغلی رشته [video-box slug="10409"] [/video-box] [video-box slug="10410"] [/video-box] [video-box slug="10411"] [/video-box] [video-box slug="10412"] [/video-box] [video-box slug="10413-1"] [/video-box] [video-box slug="10413-2"] [/video-box] [video-box slug="10414"] [/video-box] [video-box slug="10415"] [/video-box] [video-box slug="10416"] [/video-box] [video-box slug="10417"] [/video-box] [video-box slug="10418"] [/video-box] [video-box slug="10419"] [/video-box]